Protegeix el teu patrimoni davant reclamacions de tercers amb la teva assegurança de Responsabilitat Civil personalitzada. Des de 84,90€ / any.

Perquè en l’exercici de la teva activitat pots causar un perjudici a tercers, com danys materials, corporals o pèrdues econòmiques.

Article 1902 del Codi Civil – El que per acció o omissió causi danys a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.

Principals cobertures

  • Responsabilitat civil Explotació
  • Responsabilitat civil Immobiliària
  • Responsabilitat civil Locativa
  • Responsabilitat civil Treballs en calent / soldadura
  • Responsabilitat civil Post-treballs
  • Defensa jurídica

Preus orientatius autònom sense empleats (Previ estudi personalitzat)

 Límit Sinistre  Límit Anualitat  Límit Víctima
 Explotació  150.000€  300.000€  Sense límit
 Immobiliària  150.000€  300.000€  –
 Locativa  150.000€  300.000€  –
 Treballs en calent/soldadura  150.000€  150.000€  Sense límit
 Post-treballs  150.000€  300.000€  Sense límit
 Prima total anual  Des de 85€
 Límit Sinistre  Límit Anualitat  Límit Víctima
 Explotació  300.000€  600.000€  Sense límit
 Immobiliària  300.000€  600.000€  –
 Locativa  300.000€  600.000€  –
 Treballs en calent/soldadura  300.000€  300.000€  Sense límit
 Post-treballs  300.000€  600.000€  Sense límit
 Prima total anual  Des de 109€
Límit Sinistre Límit Anualitat Límit Víctima
Explotació 450.000€ 900.000€ Sense límit
Immobiliària 450.000€ 900.000€
Locativa 450.000€ 900.000€
Treballs en calent/soldadura 450.000€ 450.000€ Sense límit
Post-treballs 450.000€ 900.000€ Sense límit
Prima total anual Des de 128€
Límit Sinistre Límit Anualitat Límit Víctima
Explotació 600.000€ 1.200.000€ Sense límit
Immobiliària 600.000€ 1.200.000€
Locativa 600.000€ 1.200.000€
Treballs en calent/soldadura 600.000€ 600.000€ Sense límit
Post-treballs 600.000€ 1.200.000€ Sense límit
Prima total anual Des de 140€
Scroll to Top

Te llamamos

Et truquem