Assegurança D&O (Administradors i alts càrrecs) - Empreses | Crespi Correduría de Seguros

L’assegurança D&O està dirigida a tot tipus d’empreses, independentment de la seva mida (des de Pimes fins a Grans Corporacions Internacionals), de la seva forma jurídica (SA, SL, Fundacions, Associacions, etc) i de la seva activitat.

La gestió de societats, avui en dia, independentment de la seva mida i forma jurídica, es desenvolupa en un àmbit normatiu molt exigent per als administradors i directius, qui assumeixen de forma personal, solidària i il·limitada la responsabilitat derivada dels seus errors de gestió, i estan desprotegits davant reclamacions de tercers: creditors, treballadors, entitats reguladores, accionistes, etc.

En l’entorn socioeconòmic actual, amb un entramat legal més complex, major sensibilitat de la societat, major control de l’administració, major exigència dels accionistes i major tensió en les relacions amb proveïdors i clients, existeix un augment de les reclamacions als directius qüestionant la seva correcta gestió.

Encara que les reclamacions es realitzin a l’empresa, és el directiu qui finalment ha de respondre amb el seu patrimoni particular i el dels seus hereus. L’assegurança D&O protegeix a les persones físiques que hagin set, siguin o seran membres de l’Òrgan d’administració, directius, alts càrrecs, administradors, gerents o altres càrrecs equivalents de la societat o de les seves filials.

En els últims anys hi ha hagut una demanda exponencial d’aquesta assegurança D&O com a conseqüència de la Reforma del Codi Penal (Llei Orgànica 1/2015), crisis econòmica i l’augment de l’activitat dels Organismes Reguladors.

 

De qui pots rebre una reclamació?

 • Reclamacions de socis i accionistes per mala gestió i per no haver pres les decisions correctes en la gestió de l’empresa.
 • Reclamacions de creditors i proveïdors per impagaments, incompliment d’acords comercials, etc.
 • Reclamacions de clients per no haver rebut el servei o la prestació pactada.
 • Reclamacions dels teus propis treballadors per acomiadaments, incompliments contractuals, discriminació, assetjament, moobing, etc.
 • Reclamacions d’organismes públics i autoritats per el no compliment de normatives i regulacions.

En definitiva, qualsevol reclamació de tercers en relació amb la teva empresa que perjudiqui els teus interessos.

Persones assegurades

 • Administradors presents, passats i futurs.
 • Directius presents, passats i futurs.
 • Cònjuge i parelles de fet dels mateixos, hereus i representants legals (per a que mai hagin de respondre amb els seus béns per deutes de la societat).
 • Els empleats de la societat quan realitzin activitats de supervisió.
 • Els administradors en societats filials, externes o participades.

Exemples de cobertures

 • RC dels Administradors i Directius de la Societat
 • Multes administratives
 • Societats filials
 • Societats participades
 • Constitució de Fiances penals
 • Responsabilitat Tributària Subsidiària
 • Responsabilitat Civil Concursal
 • Responsabilitat Penal Corporativa
 • Reclamacions en matèria laboral per pràctiques de treball indegudes

Exemples de reclamacions

 • Conflictes d’interès (Per exemple; iniciar una activitat econòmica en una àrea de negoci on un membre del consell té interessos personals).
 • Irregularitats en l’emissió de títols.
 • Pagaments no autoritzats a tercers.
 • Abús d’autoritat.
 • Reclamacions d’empleats contra un directiu per discriminació, assetjament, etc. Fins i tot després d’un acomiadament en el que s’arriba a un acord d’indemnització.
 • Reclamacions d’accionistes minoritaris per no proporcionar la informació requerida i acords abusius per a les minories.
 • Reclamació per part de les autoritats per destinar les subvencions a finalitats diferents a les que es varen concedir les ajudes.
 • Discriminació.
 • Aprofitament il·legal d’informació interna en benefici propi.
 • Incompliment d’acords de confidencialitat i secret professional.
 • Reclamació d’accionistes minoritaris en empresa familiar per la no obtenció de dividends i valoració de les seves accions a un preu molt inferior al seu valor real quan les ha volgut vendre seguint el protocol familiar de l’empresa.
 • Investigació per part de la CNMC per acords de preus entre competidors.
 • Reclamació d’un client per estafa contra la entitat i les persones que varen firmar el contracte, incomplint-se els terminis i qualitat del servei i actius.

Preus orientatius mostra (Sense estudi previ de la societat/s a assegurar)

 Capital assegurat
 Prima neta
 600.000€  570€
 1.000.000€  791€
 1.500.000€  1.032€
 2.000.000€  1.313€
 2.500.000€  1.528€
 3.000.000€  1.809€
Scroll to Top

Te llamamos

Et truquem