Assegurança Vida - Autònoms | Crespi Correduría de Seguros

L’assegurança de vida risc està especialment destinada a persones que la mort prematura pugui causar conseqüències econòmiques desfavorables a altres persones (família, empresa, etc.).

Es tracta de l’única assegurança capaç d’oferir una protecció integral davant qualsevol contingència sense necessitat de disposar d’un patrimoni previ.

Garantia principal

Mort: És la cobertura principal i obligatòria de l’assegurança. En cas de mort de l’assegurat, els beneficiaris rebran el capital assegurat.

Cobertures addicionals

Invalidesa Permanent i Absoluta: Si l’assegurat, per qualsevol causa, arribés de forma totalment involuntària a una situació física i/o psíquica irreversible que li impedís l’exercici de qualsevol activitat remunerada, rebria el capital assegurat de forma anticipada.

Invalidesa Total i Permanent per a la professió habitual.

Capital addicional en cas de mort per accident.

Capital addicional en cas de mort per accident de circulació.

Capital addicional en cas d’Invalidesa Permanent i Absoluta per accident.

Malalties greus: En cas de que es diagnostiqui a l’assegurat, per primera vegada, una de les següents malalties greus, tindrà dret a percebre una bestreta del capital previst en cas de mort; Càncer, infart de miocardi, Alzheimer, Parkinson, insuficiència renal, etc.

Scroll to Top

Te llamamos

Et truquem