Gerència de riscos - | Crespi Correduría de Seguros

L’assegurança protegeix de pèrdues que poden representar una amenaça significativa per el teu negoci. Una pèrdua important per una organització pot ser una pèrdua trivial per una altra. Al seleccionar la cobertura, les franquícies i els límits de la pòlissa, hi ha molts factors que s’han de considerar. La millor manera de tenir-ho ordenat és mitjançant la creació del mapa de riscos de la organització, que identifica quines circumstàncies poden ocasionar aquests riscos.

La protecció adequada i la valoració dels recursos materials, immaterials, humans i financers és una de les tasques d’obligat compliment per tot tipus d’empreses.

Beneficis de la Gestió de Riscos

Font: Amkiberica

A Crespi Corredoria d’Assegurances, som especialistes en la identificació, avaluació i tractament dels riscos de la teva empresa amb la finalitat de preservar els actius i el poder de generació de beneficis, minimitzant l’efecte financer de les pèrdues accidentals.

Scroll to Top

Te llamamos

Et truquem