Protegeix el patrimoni de la teva Empresa davant reclamacions de tercers amb la teva assegurança de Responsabilitat Civil personalitzada.

Perquè en l’exercici de la teva activitat industrial, professional o empresarial, pots causar un perjudici a tercers, danys materials, corporals o una pèrdua econòmica.

Article 1902 del Codi Civil – El que per acció o omissió causi danys a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.

Scroll to Top

Te llamamos

Et truquem