Assegurances Responsabilitat Civil - Empreses | Crespi Correduría de Seguros

Protegeix el patrimoni de la teva Empresa davant reclamacions de tercers amb la teva assegurança de Responsabilitat Civil personalitzada.

Perquè en l’exercici de la teva activitat industrial, professional o empresarial, pots causar un perjudici a tercers, danys materials, corporals o una pèrdua econòmica.

Article 1902 del Codi Civil – El que per acció o omissió causi danys a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.

Scroll to Top

Te llamamos

Et truquem