Reclamació per incompliment d’altres contractes d’assegurança - | Crespi Correduría de Seguros

Al ser client de la corredoria et garantim de forma gratuïta un servei de reclamació dels teus drets com a Assegurat (amistosament o en un procediment administratiu, judicial o arbitral), en cas d’incompliment contractual comès per una altra Asseguradora respecte les pòlisses d’assegurança que tingui contractades.

En cas de conformitat d’ambdues parts, quedaran cobertes les despeses derivades d’una Mediació per intentar resoldre el conflicte.

Es considera incompliment contractual:

Així doncs, al ser client de Crespi Corredoria d’Assegurances, et garantim les despeses del perit segons el disposat a la llei.

Scroll to Top

Te llamamos

Et truquem